Licentie Zwem-ABC


De licentie wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, het kennisinstituut voor de zwembranche, waarbij deze grootste organisatie strikt toezicht houd op de kwaliteit (zwemveiligheid en vaardigheid) van de diploma-zwemmers!

 

 

 

 

 

 

Tevens wordt de Zwemschool jaarlijks getoetst op :

 • Wet en regelgeving WHVBZ
 • Veiligheid waaronder: legionella / Rvs / brand / calamiteiten / laboratorium / inspectierapporten
 • Toezicht / ontruiming / ongevallen / klachten
 • Vereiste kwalificaties zoals o.a. geldigheid diploma’s Zwemonderwijs / EHBO / BHV en vind jaarlijkse bijscholing plaats
 • Screening lesgevende en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Wordt er gewerkt volgens de gedragscode zwembranche
 • Wordt aantoonbaar conform het lesplan gewerkt
 • Is er zicht op vorderingen
 • Is tijdens het diploma zwemmen een gelicentieerd examinator aanwezig

LANDELIJK PLATFORM MELDPUNT


Als branche-instituut vindt NPZ / NRZ mede Zwemschool Van Geloof, het belangrijk dat zowel de professionals als de consumenten van de branche in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen.

De Gedragscode Zwembrance

NOC/NSF vertrouwenspunt

 

Huisregels

Entree:

 • Met het betreden van Zwemschool Van Geloof verklaart de bezoeker/ster zich bekend en akkoord met de algemene huisregels.
 • Personen jonger dan 18 jaar die niet kunnen zwemmen zijn van harte welkom onder voorwaarde dat ze begeleid worden door iemand van 18 jaar of ouder.

Verantwoordelijkheid:

 • De bezoeker betreedt de zwemaccommodatie op eigen risico.
 • Tijdens verhuur (met voldoende gekwalificeerd toezicht) is eigenaar Harry van Geloof ten allen tijden gemachtigd om overal aanwezig te zijn.

Aansprakelijkheid:

 • Zwemschool Van Geloof is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van goederen, lichamelijk letsel toegebracht door derden of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 • De bezoeker is aansprakelijk voor schade die door zijn toedoen aan medewerkers van het zwembad, goederen, opstallen of aan andere bezoekers is toegebracht.
 • Alle aanwijzingen van de medewerkers van het zwembad dienen door de bezoeker te worden opgevolgd. Bij weigering kan verwijdering uit de accommodatie volgen.

Zwemles:

 • De leskaart dient voldaan te worden vóór aanvang eerste les en vervolgens vóór de afloopdatum (in de week van het “kijken”).
 • Wij werken zonder contract of opzegtermijn (u zit nergens aan vast).
 • Wij hebben geen inschrijfgeld of startkosten.
 • De leskaart is strikt persoonlijk.
 • Restitutie wordt nimmer verleend.
 • De zwemlessen gaan altijd door, uitgezonderd de zomervakantie en officiele feestdagen.
 • Feestdagen worden ingehaald.
 • Afwezigheid wordt genoteerd (afmelden voor een enkele les is daardoor niet nodig).
 • Een enkele gemiste les kan niet worden ingehaald.
 • Bij ruime overschrijding van het gemiddelde aantal lessen (naar het diploma toe) zal (indien ruimte) getracht worden d.m.v. extra lessen het leerproces te versnellen. Extra lessen zijn kosteloos.
 • De zwemzaal is tijdens de zwemlessen ten allen tijden vrij te betreden door ouders / verzorgers.

Klachten / vragen / opmerkingen:

 • Eén aanspreekpunt: Harry van Geloof
 • Tijdens de les, na de les of telefonisch kan een gesprek plaats vinden.
 • Eventueel per e-mail .

Hygiëne:

 • In het zwembad dient men voor het zwemmen te douchen doch in ieders geval schoon het water te betreden.
 • Het dragen van schoeisel binnen de zwemzaal/voetenbak is niet toegestaan.
 • Mensen die drager zijn van een besmettelijke ziekte en daarmee de gezondheid van andere bezoekers in gevaar brengen mogen geen gebruik maken van het zwembad.
 • Tijdens het recreatief zwemmen is het niet toegestaan met kleding te zwemmen.
 • Het nuttigen van etenswaren is in het zwembad niet toegestaan.
 • Het meebrengen van breekbare voorwerpen is niet toegestaan.

Diefstal:

 • Van strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Hinderlijk gedrag:

 • Hinderlijk gedrag ten opzichte van andere bezoekers en het personeel dient achterwege te blijven.

Niet toegestaan is:

 • Schelden of grove taal gebruiken tegen personeelsleden en/of gasten.
 • Personeel en/of gasten bedreigen (verbaal of non verbaal)Personeel en/of gasten discrimineren lijfelijk geweld tegenover personeel en/of gasten.

Gevaar:

 • Kinderen zonder zwemdiploma of kinderen die niet voldoende zwemvaardig zijn dienen zwemvleugels of kurkjes te dragen.
 • Duiken is niet toegestaan.

Huisdieren:

 • Huisdieren worden in de zwemaccommodatie niet toegelaten met uitzondering van zorghonden.

Roken en drinken:

 • Roken evenals het gebruik van alcohol is verboden binnen en buiten de accommodatie.

Foto en film:

 • Het is bezoekers toegestaan tijdens de "kijk lessen" foto's en/of filmpjes te maken van van hun eigen kinderen.