Privacy verklaring

Doel van verwerking van uw gegevens?
Zwemschool Van Geloof verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst (bijv. het maken van een diploma).

Wij verwerken de volgende gegevens:

Voor- en achternaam contactpersonen + gebruiker
Geb. datum
Adres
E-mailadres contactpersonen
Telefoon nummer contactpersonen

Wie gaan uw gegevens ontvangen?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden doch alleen als er voldaan dient te worden aan een wettelijke verplichting.

Zwemschool van Geloof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hoe lang slaan wij uw gegevens op?
Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat. Na beëindiging van de samenwerking worden uw gegevens binnen 12 maanden definitief verwijderd.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar » zwemschoolvangeloof@hotmail.com Zwemschool Van geloof zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Gebruik van website www.zwemschoolvangeloof.nl
Op de website van Zwemschool Van geloof worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van computers en het tijdstip van opgraving en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De informatie wordt alleen gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Recht om een klacht in te dienen
Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan? dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.